Dan državnosti Bosne i Hercegovine

U ovoj smješnoj kućici u Mrkonjić-gradu, prije 63 godina na današnji dan čitava ergela delegata iz svih krajeva Bosne i Hercegovine se skupila da organizira najviše političko predstavništvo unutar ondašnjeg NOP-a s namjerom da skoro zaustave, kako su ga onda nazvali „krvavi bratoubilački brat“. Tada je odluičeno da ZAVNOBiH (Zemaljsko Antifašističko Vijeće Narodnog Oslobođenja Bosne i Hercegovine) i AVNOJ (Antifašističko Vijeće Narodne Obrane Jugoslavije) mogu jedini predstavljati BiH i njene narode u zemlji i van nje. Uz te akte donesena je i odluka naroda BiH da njihova zemlja „koja nije ni srpska, ni hrvatska ni muslimanska, nego i srpska i muslimanska i hrvatska, bude zbratimljena zajednica u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost svih Srba, Muslimana i Hrvata.“
Današnji datum (25. studeni) uzima se tako kao dan državnosti Bosne i Hercegovine. Paradoksalno je to što je danas zemlja podjeljena na dva entiteta, od kojih jedan de facto predstavlja srpsku zemlju, a drugi neku forsiranu kvazi federaciju muslimansko-hrvatsku, odnosno bošnjačko-hrvatsku.

Paradoks drugi – u Republici Srpskoj, sastavnom entitetu Bosne i Hercegovine Dan Državnosti se ne obilježava – kao eto ne postoji dobar zakon o državnim praznicima – ustvari RS zapravo BiH i ne vidi kao svoju državu.
Na drugom ZAVNOBiHu u Sanskom Mostu donesena je 1. srpnja 1944 deklaracija o pravima građana u BiH, od koje je zanimljivo izdvojiti jamstva ZAVNOBiHa:

* Ravnopravnost Srba, Muslimana i Hrvata BiH koja je njihova zajednička i nedjeljivadomovina;
* Slobodu vjeroispovjesti i savjesti kao i ravnopravnost svih vjeroispovjesti;
* Slobodu zbora i dogovora, udruživanja i tiska;
* Osobnu i imovinsku sigurnost građana, kao i slobodu privatne inicijative u gospodarskom životu;
* Ravnopravnost žena sa muškarcima, kako u političkom životu zemlje tako i u svim oblastima društvene djelatnosti;
* Izborno pravo u demokratskoj Bosni i Hercegovini birači će vršiti tajnim glasanjem na osnovu općeg, jednakog i neposrednog prava glasa;
* Aktivno i pasivno izborno pravo ima svaki građanin i građanka koji su navršili 18 godina života, a nisu toga prava lišeni na osnovu zakona;
* Borci narodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije imaju to pravo bez obzira na godine starosti;
* Svakom građaninu zajamčeno je pravo žalbe na rješenje organa vlasti, kao i pravo molbe i pritužbe svim organima državne vlasti;
* Niko ne može biti osuđen bez predhodnog sudskog postupka.

I eto… nakon 63 godine Bosna i Hercegovina je u međuvremenu doživjela još jedan „ krvavi bratoubilački rat“, ustav je oktroirani Daytonski mirovni sporazum koji je miljama daleko od ZAVNOBiH ustava, ravnopravnost vjeroispovijesti je narušena manjinskim grupama u gotovo svim dijelovima zemlje gdje vlada od strane većinske grupe, državni aprat ne funkcionira i građani nemaju osobnu i imovinsku sigurnost. Izbori su dovedeni do tog apsurda da netko ko nije Hrvat, Srbin ili Bošnjak ne može sudjelovati u višim političkim institucijama – i do toga da recimo predsjednik RS može biti samo Srbin.
To je današnja situacija u BiH.

Sretan vam dan državnosti BiH.

Published by

Jimbo

Trakorist, kauboj, gurman, strup za punce i uglavnom jako cool lik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *